REFERENSER


NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Svante Axelson, fd generalsekreterare Naturskyddsföreningen

Emma Victoria Nilsson har arbetat som program- och innehållsansvarig på Klimathuset, ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen och Kulturhuset Stadsteatern och ett utav Naturskyddsföreningens mest lyckade event.

Hennes konceptuella förmåga och innovativa fokus har skapat en glödande röd tråd i Klimathuset som lyft programmet i kvalitét, såväl som dess wow-faktor. Emma inspirerar och pitchar idéer och koncept på ett professionellt och tilltalande sätt som fångar uppmärksamheten och inspirerar till engagemang hos omgivningen.

Klimathuset blev en succé, ca 5000 personer tog del av klimatrelaterade aktiviteter på plats i Kulturhuset. Vi värvade 148 nya medlemmar och tar med oss viktiga lärdomar om värvning till kommande event.

Emma har gett energi och skapat förtroende hos oss som arbetat med Klimathuset och jag rekommenderar gärna andra att anlita Emma som konsult för event och koncept gällande Hållbar utveckling.

www.naturskyddsforeningen.se


LärOlika

Karin Bruce, initiativtagare och verksamhetsledare LärOlika

Emma Victoria Nilsson skapar snabbt en atmosfär av tillit och öppenhet i en grupp och lägger därmed grunden för LärOlika.

LärOlika är en unik utbildning som handlar om möten och samtal mellan människor som verkar och påverkar i samma stad men i väldigt olika delar av samhället. Emma startar varje LärOlika program och ger deltagarna insikter och verktyg för lyssnande. Genom hennes pedagogiska upplägg får alla deltagare bästa möjliga förutsättningar för samtal och ömsesidigt lärande.

Efter tio genomförda LärOlika-program de senaste två åren vet vi att Emmas processledning är ett väldigt uppskattat moment. Flera utvärderingar visar detta, med återkopplingar som "proffsig processledare – lågmäld, inspirerande och energigivande" och "Emma var väldigt bra och det var inspirerande att få ta del av hennes övningar".

www.larolika.se