LärOlika

Uppdragsgivare: Tällberg Foundation & Fryshuset

Processledare
processdesign & utbildning
 

LärOlika växte fram ur en övertygelse om att möten och samtal mellan människor med olika perspektiv är nödvändig för all form av förändring. Det råder en stor brist på kontakter, mötesplatser och förståelse mellan olika grupper i Stockholm. Mellan dem som nyligen kommit hit och de som är etablerade, men också mellan kultursektor och finansvärld, mellan ungdomar och makthavare, mellan villaägare och miljonprogramsbor. Etc. Och denna brist på kontakter råder också mellan dem som i sina respektive grupper är ledare och inflytelserika. Något som i sin tur innebär att fördomar får fäste och växer. Och att kreativitet och nya ideér inte får chans att utvecklas. 

LärOlika är ett ledarprogram som ger deltagarna nya perspektiv och ett bredare nätverk. Den mångfald av bakgrunder, erfarenheter och perspektiv som alla medverkande bidrar med ger varje deltagare en unik chans att utvecklas som person och ledare. Varje programomgång består av 6 möten på olika platser runtom i staden och med olika teman. 

Initiativtagare till LärOlika är Tällberg Foundation och Fryshuset, två organisationer som länge arbetat med mötesplatser för att skapa större förståelse över vad som sker i världen och vår samtid. Jag har fått äran att träffa alla grupper som gått LärOlika sedan starten 2012. Deltagarna har mött mig redan i omgång ett för att få djupare förståelse för lyssnande och hur du som ledare kan arbeta aktivt med delaktighet i praktiken. 

Sedan starten januari 2014 har närmare 500 personer deltagit i LärOlika i både Stockholm, Örebro, Södertälje och Göteborg.

www.larolika.se