KLIMATHUSET

Uppdragsgivare: Naturskyddsföreningen

Program- och innehållsansvarIg
KONCEPTutveckling
 

Klimathuset arrangerades i oktober 2015 av Naturskyddsföreningen och Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm med syfte att visa på lösningar för ett hållbart samhälle och pusha på Sveriges regering inför de stora klimatförhandlingarna i Paris. Klimathuset blev platsen där kultur och klimatfrågor vävdes samman.

Kulturhuset bytte namn under två dagar och huset fylldes av kultur och klimatrelaterade aktiviteter för att väcka engagemang och visa på lösningar för en mer hållbar värld. Gäster var bland andra professor Johan Rockström, miljöminister Åsa Romson samt Benny Andersson och Frida Hyvönen.

Jag verkade som program- och innehållsansvarig för Klimathuset. Mitt uppdrag bestod av att konceptualisera eventet och se till att det hade en röd tråd. Jag skapade program och innehåll där jag vävde samman konst, kultur med forskning och föreläsningar. Jag använde min kunskap kring kreativitet, samtals- och mötestekniker. Anställde en scenograf för att se till att skapa rum som inspirerade så att besökaren fick ut så mycket som möjligt av den kunskap och inspiration som hela tiden stod till förfogande. Vi satsade på att eventet skulle vara brett och folkligt, det skulle finnas något för alla.

Hela 5 000 personer rörde sig i Klimathuset, ca 1 200 personer deltog i de seminarium som erbjöds i Hörsalen. Naturskyddsföreningen värvade 148 nya medlemmar. 
 

Foto Adam Alexander Johansson och Oruba Abu-Hammam.