emma victoria nilsson
Arbetslivserfarenhet


Uppdragsgivare i urval


Stiftelsen Höj Rösten, Stockholm Environment Institute, Ledarna, Svenska Institutet, Naturskyddsföreningen, SKL - Sveriges kommuner och landsting, IVO - Inspektionen för vård och omsorg, Greenpeace, MUCF - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Stockholm Stad, Tällberg Foundation, Riksteatern, Region Gävleborg, Stockholm Resilience Center, Malmö Stad, Mannaz Consulting, Berghs School of communication, ABF, Beckmans Designhögskola, Hyper Island, Fredrika Bremer Förbundet, Svenska Postkodlotteriet, Reach for Change, Futerra Sustainability Communications, Monki, Weekday m fl.


UTVALDA uppdrag 2010–17

Processdesigner & förändringscoach – utbildning
IVO - Inspektionen för vård och omsorg, Stockholm
Coachar ledningsgrupp och chefer med IVO's utvecklingsprogram IVO 2020. I mitt uppdrag ingår dessutom att jag tillsammans med två kollegor från Hyper Island designar och levererar utbildningar i process- och förändringsledning för 42 st implementeringscoacher samt till chefer och ledningsgrupp.

———

Processdesigner – utbildning
Makten Över Musiken, Stockholm
Ett mentorskapsprojekt under ett år för att stärka kvinnors position i musikindustrin. Mitt uppdrag består utav att ledarskapsträna utvalda kvinnor för framtida vd positioner. Utöver min coaching ingår mentorer som är nuvarande sittande verkställande direktörer på Sony, Universal etc. Jag verkar även som en länk mellan mentorer och adepter.
www.maktenovermusiken.se

———

Processdesigner – utbildning
Ledarna, Stockholm
Levererade en train the trainer utbildning för Sveriges Chefsorganisation Ledarna i Stockholm. Utbildningen syftade till att ge dem ett synsätt på processledning, konkreta verktyg att använda men också ett tankesätt för att arbeta med kreativitet och delaktighet i praktiken.

———

Processansvarig och konceputvecklare
The Meeting Point – Stiftelsen Teknikdalen i Borlänge
Verkade som process- och programansvarig för The Meeting Point, en mötesplats för hållbar utveckling. Under två dagar engagerade sig deltagare och föreläsare i skräddarsydda workshops och designlabs för att skapa nya idéer till eventuella lösningar på företag och organisationers hållbarhetsutmaningar. The Meeting Point fusionerades under mars månad 2015 med ett annat initiativ och går nu under namnet Folklabbet.
www.folklabbet.se

———

Processledare
SEI – Stockholm Environment Institute, Kristianstad
Designade en förändringsprocess för olika aktörer från Vitryssland, Polen, Finland, Sverige och Danmark. Workshopen syftade till att undersöka möjligheterna till multifunktionella våtmarker i Östersjöregionen samt dela praktiska och vetenskapliga erfarenheter för att uppnå ett mer hållbart jordbruk i översvämmade miljöer.

———

Processdesigner — utbildning
Monki & Weekday, Göteborg
Designade och processledde ett ledarskapsprogram tillsammans med konstnären Henrik Wallgren för butiks- och regions chefer från hela världen.

———

Processdesigner – utbildning
Världens modigaste politiker, Framtidsboxen, Region Gävleborg
Ett förändringsprogram i syfte att skapa modigare kommunpolitiker som verkar mer inkluderande och för unga i regionen att känna sig attraherade av samhällsförändring och politik. Jag rekryterade tillsammans med min uppdragsgivare tio unga vuxna och fem politiker från olika delar av Gävleborgs region. De unga hade till uppdrag att coacha politikerna kring hur de kan arbeta mer aktivt med ungas inflytande. De råd som kom fram under programmets gång blev politikerna senare utmanade att arbeta aktivt med. Den politiker som lyckades bäst vann äran av att vara en av världens modigaste politiker. Jag skapade och ledde förändringsprogrammet med fokus på lyssnande, normer, kreativitet och ledarskap.


UTBILDNINGAR I Urval


— Kaospiloterna, Århus, Danmark
— Världens Eko, Stockholm Resilience Center vid Stockholm Universitet
— Innovation Management, Berghs School of Communication
— Marknadsföring för entreprenörer, Berghs School of Communication
— Utbildning i konflikthantering och medling, Medlingscentrum
— Utbildning i utveckling av grupp och ledare, UGL
— Konstruktion och design, Tillskärarakademin
— Kvällsskolan inriktning mode, Beckmans School of Design
— Konstnärlig grundutbildning, Konstskolan Basis
— Filmvetenskap, grundkurs, Stockholm Universitet
— Musikvetenskap 60 hp, Uppsala Universitet