EMMA VICTORIA NILSSON

KONCEPTUELL PROCESSDESIGNER

Emma Victoria Nilsson har en bred bakgrund inom hållbar utveckling, kultur och modeindustri, utbildad Kaospilot och verkar som konceptuell processdesigner. Emma bygger ledarskapsprogram och samhällsforum med inriktning på autentiskt ledarskap, hållbar utveckling, kreativitet och innovations kraft samt processleder förändringsprocesser för företag och organisationer.

Emma Victoria Nilsson has a broad background in sustainable development, culture and fashion industry, she’s a trained Kaospilot and works as a conceptual process designer. Emma develops leadership programs and community forums focusing on authentic leadership, sustainability, creativity and innovation. She’s also facilitating change management processes for companies and organizations.