EMMA VICTORIA NILSSON

SENIOR SERVICE, PROCESS & LEARNINGDESIGNER
ADVISOR LEADERSHIP, INNOVATION & TRANSFORMATION

 

Emma Victoria Nilsson är utbildad servicedesigner och kaospilot, har en bred bakgrund inom hållbarhet och samhällsutveckling och verkar som service, process och learningdesigner samt som rådgivare inom ledarskap, innovation och transformation. Nyligen avslutade hon hedersuppdraget att som rektor grunda Höj Rösten Politikerskolas pedagogiska inriktning och profil. Höj Rösten Politikerskola är ett partipolitiskt obundet medborgarinitiativ för att skapa förutsättningar för att fler personer med samhällsengagemang finner en väg in i politiken.

Emma har arbetat med samtalsforum genom Tällberg Foundation och LärOlika. Hon är medgrundare till The meeting point som senare gick under namnet Folklabbet, har suttit i nationella styrelser som Fredrika Bremer Förbundet och Cradle Net samt arbetar sedan några år bl a med SKL och innovationsguiden.se. Emma har även tillsammans med Naturskyddsföreningen och Kulturhuset skapat Klimathuset där hon verkade som programchef för hela konferensen i ett försök att göra hållbar utveckling mer folkligt i Stockholm.

Utöver detta arbetar hon med ledningsgrupper och organisationer inom digital transformation och föreläser på temat transformation och framtidens ledarskap.